Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

noexpectations
6630 3ab0 400
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viapiehus piehus
noexpectations
0032 fb7e 400
Reposted fromsweet18 sweet18 viaoll oll

March 23 2017

noexpectations
1742 6570 400
i think that there is nothing better than good coffee

March 19 2017

noexpectations
9361 14e1 400
Reposted fromoll oll viatamarka tamarka
noexpectations
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viatoolong toolong

March 12 2017

noexpectations
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiedoopisania niedoopisania

February 20 2017

noexpectations
3656 8473 400
Reposted fromdelain delain viamidnighttraveller midnighttraveller
noexpectations
6711 4bfe 400
Reposted fromaknatazs aknatazs vialaparisienne laparisienne
noexpectations
8590 c0ef 400
Reposted fromrol rol vialaparisienne laparisienne
noexpectations
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong vianoticeme noticeme
noexpectations
Reposted fromjasminum jasminum viajakubzulczyk jakubzulczyk
noexpectations
0600 3827 400
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viayourhabit yourhabit
noexpectations
Właśnie to lubię w zdjęciach. Są dowodem, że kiedyś, choćby przez chwilę, wszystko układało się po naszej myśli.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
noexpectations
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaanomalia anomalia

February 19 2017

noexpectations
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
noexpectations
To co najbardziej nas ogranicza to, nie brak chęci, możliwości czy pieniędzy, lecz brak pewności siebie.
— True
noexpectations
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.

February 18 2017

noexpectations
4504 41ad 400
Reposted frommaniamania maniamania viaoutofmyhead outofmyhead
noexpectations
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viamyinstantneed myinstantneed
noexpectations
Każdego człowieka trzeba poznać trzy razy: 1) na osobności, 2) w towarzystwie, 3) kiedy jest pijany.
Reposted fromnormajeane normajeane viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl