Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

noexpectations
2235 f3ec 400
noexpectations
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka vianoirceur noirceur
noexpectations
noexpectations
5833 138e 400
Reposted frommopsmopski mopsmopski viamayamar mayamar
noexpectations
1497 b34a 400

June 19 2017

noexpectations
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viapunkahontaz punkahontaz

June 15 2017

noexpectations

June 01 2017

noexpectations
I w końcu jest. Wiosna, prawie lato. Wyczekana, utęskniona. Słoneczne poranki, posiłki na balkonie, nieśpiesznie czytane książki, twarz ku słońcu, lekkie tenisówki, gołe nogi, świeże owoce i warzywa, pastelowe paznokcie. Jest więcej optymizmu, zapału, energii. Łatwiej nie myśleć o tym, że nadal goni nas czas. Nie martwić się, że wciąż stoimy w tym samym miejscu. Łatwiej jest się zapomnieć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
noexpectations
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viagonnabebetter gonnabebetter
noexpectations
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viapikkumyy pikkumyy

May 30 2017

noexpectations
0776 bd85 400
Reposted fromGIFer GIFer viaoll oll

May 21 2017

noexpectations
5159 9774 400
Reposted fromkyte kyte viaoll oll

May 13 2017

noexpectations

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viasarkastyczna sarkastyczna

May 07 2017

noexpectations
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viakoloryzacja koloryzacja
noexpectations
7569 55e8 400
Reposted frompelnaironii pelnaironii viakerosine kerosine

April 17 2017

noexpectations
4225 2381 400
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viapiehus piehus
noexpectations

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viapiehus piehus
noexpectations
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Camus, Dżuma
Reposted fromelloko elloko viamayamar mayamar
noexpectations
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.

April 08 2017

9333 6b44 400
Reposted frommakswilczur makswilczur viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl