Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

noexpectations
0600 3827 400
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viakattrina kattrina

July 09 2017

noexpectations
Reposted fromRynn Rynn viamayamar mayamar

July 04 2017

noexpectations
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
noexpectations
0685 9e76 400
Reposted fromoutline outline viamayamar mayamar
noexpectations
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle miejsca, znacznie więcej niż obecność.
— Ana Maria Matute

July 02 2017

noexpectations
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
noexpectations

June 29 2017

noexpectations
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaoutkapa outkapa

June 20 2017

noexpectations
2235 f3ec 400
noexpectations
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka vianoirceur noirceur
noexpectations
noexpectations
5833 138e 400
Reposted frommopsmopski mopsmopski viamayamar mayamar
noexpectations
1497 b34a 400

June 19 2017

noexpectations
Kobiety od przystojnych mężczyzn wolą zdecydowanych.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromjasminum jasminum viapunkahontaz punkahontaz

June 15 2017

noexpectations

June 01 2017

noexpectations
I w końcu jest. Wiosna, prawie lato. Wyczekana, utęskniona. Słoneczne poranki, posiłki na balkonie, nieśpiesznie czytane książki, twarz ku słońcu, lekkie tenisówki, gołe nogi, świeże owoce i warzywa, pastelowe paznokcie. Jest więcej optymizmu, zapału, energii. Łatwiej nie myśleć o tym, że nadal goni nas czas. Nie martwić się, że wciąż stoimy w tym samym miejscu. Łatwiej jest się zapomnieć.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
noexpectations
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viagonnabebetter gonnabebetter
noexpectations
To, że się tego boję, nie znaczy, że tego nie chcę.
Reposted frompeper peper viapikkumyy pikkumyy

May 30 2017

noexpectations
0776 bd85 400
Reposted fromGIFer GIFer viaoll oll

May 21 2017

noexpectations
5159 9774 400
Reposted fromkyte kyte viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl