Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

noexpectations
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic via777727772 777727772

February 18 2018

noexpectations
3216 58ee 400

February 17 2018

noexpectations
3848 61f4 400
noexpectations
Nic nie rozumiem 
choć wszystko jest jasne
— Quebonafide
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viabanshe banshe
noexpectations
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic viabanshe banshe

February 12 2018

noexpectations
5389 104b 400
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viabanshe banshe

February 06 2018

noexpectations
7583 287d 400
Reposted frompiehus piehus viapikkumyy pikkumyy

February 04 2018

noexpectations
- Nic na siłę. Nigdy. Życie mnie nauczyło, że nie warto.
- A co zrobić z tą cholerną tęsknotą?
- Tęsknić.
— Hanna Kowalewska
noexpectations
5603 4d67 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaalliwantisyou alliwantisyou

February 01 2018

noexpectations
6391 4d34 400
Reposted fromrol rol viachorera chorera
noexpectations
8100 c288 400
Reposted frompastelowe pastelowe via777727772 777727772

January 31 2018

noexpectations
8370 a292 400
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viauaremyheaven uaremyheaven

January 29 2018

noexpectations
0982 8d96 400
Reposted from777727772 777727772 vialekkaprzesada lekkaprzesada

January 28 2018

noexpectations
0843 50d3 400
Reposted from777727772 777727772

January 24 2018

noexpectations
noexpectations
4880 f46d 400
Reposted fromoutline outline viaheartbreak heartbreak

January 22 2018

noexpectations
3715 b82c 400
takie życiowe.
Reposted frompiehus piehus viacatchdimoment catchdimoment

January 17 2018

noexpectations
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus

January 10 2018

noexpectations
Czasem trzeba was tylko dobrze wkurwić, żebyście sami się przekonali, że stać was na dużo więcej, niż wam się wydaje.
— Michał Karmowski
Reposted fromcaramina caramina viabesomebody besomebody

January 07 2018

noexpectations
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl