Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2017

noexpectations

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel viasarkastyczna sarkastyczna

May 07 2017

noexpectations
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viakoloryzacja koloryzacja
noexpectations
7569 55e8 400
Reposted fromtudu tudu viakerosine kerosine

April 17 2017

noexpectations
4225 2381 400
byle do Wigilii...
Reposted frommysli-wloczykija mysli-wloczykija viapiehus piehus
noexpectations

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viapiehus piehus
noexpectations
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Camus, Dżuma
Reposted fromelloko elloko viamayamar mayamar
noexpectations
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.

April 08 2017

noexpectations
2062 08ca 400
Reposted fromSzczurek Szczurek viamayamar mayamar

April 05 2017

noexpectations
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska "Klin"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
noexpectations
Reposted fromtfu tfu viagonnabebetter gonnabebetter

April 02 2017

noexpectations

Kiedyś w Twoim życiu pojawi się ktoś, dzięki komu zrozumiesz dlaczego z nikim innym Ci nie wychodziło.

Reposted fromMooonroe Mooonroe vialetmego letmego
noexpectations
Każdy po­winien mieć ko­goś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiado­mo jak dziel­ny, cza­sami czu­je się bar­dzo samotny. 
— Ernest Hemingway
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viapikkumyy pikkumyy

March 24 2017

noexpectations
6630 3ab0 400
Reposted frometerdietylowy eterdietylowy viapiehus piehus
noexpectations
0032 fb7e 400
Reposted fromsweet18 sweet18 viaoll oll

March 23 2017

noexpectations
1742 6570 400
i think that there is nothing better than good coffee

March 19 2017

noexpectations
9361 14e1 400
Reposted fromoll oll viatamarka tamarka
noexpectations
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viatoolong toolong

March 12 2017

noexpectations
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiedoopisania niedoopisania

February 20 2017

noexpectations
3656 8473 400
Reposted fromdelain delain viamidnighttraveller midnighttraveller
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl