Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

noexpectations
noexpectations
9460 6f89 400
Reposted frompnrdoravarga pnrdoravarga viapiehus piehus

September 12 2017

noexpectations
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

September 06 2017

6424 df8c 400

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viapikkumyy pikkumyy

September 03 2017

noexpectations
1780 b355 400
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viamayamar mayamar
1726 fea7 400
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma viaoll oll

August 27 2017

noexpectations
Nie powstrzymuje Cię ani brak potencjału, ani brak okazji –powstrzymuje Cię brak pewności siebie.
— Brian Tracy
Reposted frombemotivated bemotivated viaoll oll
noexpectations
1680 4231 400
Reposted frommsofall msofall viaoll oll
noexpectations
1917 9164 400
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll
noexpectations

Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.

— Stephen King
Reposted frompasazerka pasazerka viapikkumyy pikkumyy

August 26 2017

noexpectations
Żeby się rozczarować, najpierw trzeba mieć nadzieję.
Reposted fromavooid avooid viapikkumyy pikkumyy

August 16 2017

noexpectations
co innego słowa, co innego czyny
— Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa vianoirceur noirceur
noexpectations
8872 ffdd 400
Struck by Lightning
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viapikkumyy pikkumyy
noexpectations
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viagonnabebetter gonnabebetter
noexpectations
2864 f2ed 400
Reposted fromiloveyou iloveyou viajstrbl jstrbl
noexpectations
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
noexpectations
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viamayamar mayamar

August 07 2017

noexpectations
2506 dc63 400
Reposted fromzenibyja zenibyja viapikkumyy pikkumyy
noexpectations
Reposted frommayamar mayamar viapikkumyy pikkumyy
noexpectations
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl