Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2019

noexpectations
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viagonnabebetter gonnabebetter

March 02 2019

noexpectations
2751 9f5a 400
bohater.
Reposted fromlexxie lexxie viapiehus piehus
noexpectations
4622 c661 400
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapiehus piehus

February 23 2019

noexpectations
9812 1242 400
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viapiehus piehus
noexpectations
4014 bd81 400
Reposted frompesy pesy viajstrbl jstrbl

February 20 2019

noexpectations
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaalexandrious alexandrious
noexpectations
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
noexpectations
8567 c50c 400
Reposted fromnutt nutt viarudaizia rudaizia
noexpectations
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapiehus piehus

November 10 2018

noexpectations
Jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
noexpectations
0413 ec54 400
Reposted fromtfu tfu viajstrbl jstrbl
noexpectations
Jeśli jednak znów Ty masz walczyć za was dwoje chrzań to, nie miej skrupułów. Zrozum – Ty nie masz walczyć i kolejny raz cierpieć. Nie, zdecydowanie nie. Swoje już niestety wycierpiałaś, więc jeśli widzisz, że on do miłości nie dorósł i prawdopodobnie nigdy do niej nie dorośnie to na tej pieprzonej rzece postaw tamę, która nie przepuści nigdy ani jednej kropli.
— Rafał Wicijowski - "Oczami mężczyzny"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacynamone cynamone

November 06 2018

noexpectations
7356 4e67 400

October 28 2018

noexpectations

October 27 2018

noexpectations
5816 f8e1 400
Reposted fromoll oll viagonnabebetter gonnabebetter

October 14 2018

noexpectations
0499 8eaa 400
Reposted fromowca owca viagonnabebetter gonnabebetter

June 12 2018

noexpectations
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Piotr C.
Reposted fromnutt nutt via4777727772 4777727772

June 10 2018

noexpectations

June 01 2018

noexpectations
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl